Henrik Fieber

Henrik Fieber er fra april 2016 indtrådt i Justitias Advisory Board. Henrik Fieber er partner i  det svenske advokatfirma Roschier. Henrik Fieber er partner i Roschiers svenske procesgruppe og har blandt andet været involveret i det svenske Center for Rättvisa som støttes via Roschiers pro bono program, som Henrik er ansvarlig for.

CV

Ansættelser

Roschier (2008-), Partner since 2011
Nilsson & Co., Senior Associate (2008)
Cederquist, Associate Lawyer (2006-2007)
Svea Court of Appeal, Associate Judge (2005-2006)
Stockholm District Court, Assistant Judge (2003-2005)
Stockholm University, Guest Lecturer (2004-2006)
Svea Court of Appeal, Law Clerk (2001-2002)
Köping District Court, Law Clerk (1999-2001)

Tillidsposter

Member of the Swedish Bar Association
Member of the SCC Young Arbitrators Sweden (YAS)
Member of the Swedish Arbitration Association (SAA)
Member of the International Bar Association