Henrik Rothe

Henrik Rothe er fra april 2016 indtrådt i Justitias Advisory Board. Henrik Rothe har siden 2010 været præsident for Sø- og Handelsretten.

CV

Ansættelser

Cand. jur. 1974
Amtsfuldmægtig i Vestsjællands Statsamt 1974-75
Sekretariatsleder i Amtsankenævnet i Vestsjælland 1975-78
Dommerfuldmægtig og retsassessor ved retterne i Næstved, Korsør, Sorø og Østre Landsret 1978-89
Dommer i Slagelse 1989-95
Generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund 1995-2009
Præsident for Sø- og Handelsretten 2010-

Andet

Henrik Rothe har også tidligere været sekretær for og medlem af flere arbejdsgrupper under retsplejerådet (1975-95) og en række andre lovforberedende udvalg, adm. direktør for Advokaternes Serviceselskab (1995-2008), medlem af Standing Committee i CCBE (The Council of Bar and Law Societies in Europe) (1995-09), bestyrelsesmedlem i IBA (2007-09), formand for CEEBA (Chief Executives, European Bar Associations) (1995-2005), samt repræsentant for Advokatsamfundet i adskillige lovforberedende udvalg. Rutineret mediator og voldgiftsdommer i erhvervslivets tvister.

Henrik Rothe har også været forfatter til ”Hammerslag – En Håndbog om Tvangsauktion” og ”I Fogedretten” (begge 1997). Medforfatter til ”Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard” (2003), Den Kommenterede Retsplejelov (7. og 8. udg. Samt den kommende 9. udgave) og ”Proceduren” (3. udg. 2009), kommentator ved Karnovs Lovsamling og forfatter til en lang række artikler i Ugeskrift for Retsvæsen og Fuldmægtigen om især retsplejemæssige og formueretlige emner.