Henrik Rothe

Mail: henrik@justitia-int.org 

Phone: +45 24 81 00 71

Henrik Rothe is responsible for the project on legal security for business. Henrik has previously been President of Maritime and Commercial High Court and Secretary-General of the Danish Law Society. Alongside Justitia, Henrik is an adjunct professor of commercial law at Copenhagen Business School.

– 1974 Cand.jur.
1974 – 1975 Amtsfuldmægtig i Vestsjællands Statsamt
1975 – 1978 Sekretariatsleder i Amtsankenævnet i Vestsjælland
1978 – 1989 Dommerfuldmægtig og retsassessor ved retterne i Næstved, Korsør, Sorø og Østre Landsret
1989 – 1995 Dommer i Slagelse
1995 – 2009 Generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund
2010 – 2019 Præsident for Sø- og Handelsretten
2019 – Adjungeret professor i erhvervsret på Copenhagen Business School
2019 – Projektleder i Justitia

Press foto 1