Henrik Rothe

Mail: henrik@justitia-int.org 

Tlf: +45 24 81 00 71

Henrik Rothe er ansvarlig for projektet om retssikkerhed for erhvervslivet. Henrik har tidligere være præsident for Sø- og Handelsretten og generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund. Ved siden af Justitia er Henrik adjungeret professor i erhvervsret på Copenhagen Business School samt formand for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

– 1974 Cand.jur.
1974 – 1975 Amtsfuldmægtig i Vestsjællands Statsamt
1975 – 1978 Sekretariatsleder i Amtsankenævnet i Vestsjælland
1978 – 1989 Dommerfuldmægtig og retsassessor ved retterne i Næstved, Korsør, Sorø og Østre Landsret
1989 – 1995 Dommer i Slagelse
1995 – 2009 Generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund
2010 – 2019 Præsident for Sø- og Handelsretten
2019 – Adjungeret professor i erhvervsret på Copenhagen Business School
2019 – Projektleder i Justitia
  • Følgegruppen for ”ELI-FRA Business and Human Rights Project”
  • Formand for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Henrik Rothe har også tidligere været sekretær for og medlem af flere arbejdsgrupper under retsplejerådet (1975-95) og en række andre lovforberedende udvalg, adm. direktør for Advokaternes Serviceselskab (1995-2008), medlem af Standing Committee i CCBE (The Council of Bar and Law Societies in Europe) (1995-09), bestyrelsesmedlem i IBA (2007-09), formand for CEEBA (Chief Executives, European Bar Associations) (1995-2005), samt repræsentant for Advokatsamfundet i adskillige lovforberedende udvalg. Rutineret mediator og voldgiftsdommer i erhvervslivets tvister.

Henrik Rothe har også været forfatter til ”Hammerslag – En Håndbog om Tvangsauktion” og ”I Fogedretten” (begge 1997). Medforfatter til ”Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard” (2003), Den Kommenterede Retsplejelov (7. og 8. udg. Samt den kommende 9. udgave) og ”Proceduren” (3. udg. 2009), kommentator ved Karnovs Lovsamling og forfatter til en lang række artikler i Ugeskrift for Retsvæsen og Fuldmægtigen om især retsplejemæssige og formueretlige emner.

Pressebilleder