Mette Fjord Kristensen

Mette arbejder som jurist i Justitia og arbejder hovedsageligt med at udfærdige udkast til analyser og høringssvar samt research på området for socialt udsattes retssikkerhed.