Christina Egelund i spidsen for Justitia Akademi

0

Tænketanken Justitia har ansat Christina Egelund, tidligere medlem af Folketinget, som leder af Justitias succesfulde akademi for jurastuderende. Christinas Egelunds tungtvejende erfaring fra Christiansborgs gange vil give de studerende en dyb indsigt i samspillet mellem politik og jura, hvilket er et af formålene med Justitia Akademi.

Christina Egelund siger: ”Det er nødvendigt at forstå det altafgørende samspil mellem jura og politik, hvis man vil kæmpe for retsstaten. Derfor aktiverer jeg også både min egen erfaring og mit netværk fra Christiansborg for at skabe et spændende program for de studerende. Hvis man er interesseret i jura, grundlæggende frihedsrettigheder og optaget af retsstaten, er Justitia Akademi derfor det rigtige sted at søge hen, for her bliver man klædt på til at kunne gøre sig gældende.”

“Siden terrorangrebet d. 11. september 2001 har debatten om frihedsrettigheder og retsstat overfor tryghed og sikkerhed stået centralt. Frihedsrettighederne er i stigende grad blevet ofret på det politiske alter, mens retsstatens principper oftere og oftere betragtes som en irriterende klods om benet. Jeg vil gerne bidrage til, at vi i Danmark igen får en kollektiv forståelse af, at retssikkerhed er nøglen til, at vi alle kan leve i frihed.”

Akademiet, der hvert år optager 50 elever fordelt på to semestre, supplerer de jurastuderendes juridiske faglighed med politiske, idemæssige og samfundsmæssige perspektiver og skal med udgangspunkt i grundlæggende frihedsrettigheder, retssikkerhed og demokrati klæde de studerende på til at gøre deres juridiske viden gældende i en større  sammenhæng som både fagfolk og debattører.

Justitias direktør Jacob Mchangama ser tilføjelsen af Christina Egelund til akademiet som et løft: “Vi er virkelig glade for og stolte over, at Christina har sagt ja til at stå i spidsen for Justitia Akademi. Med Christinas erfaring som retsordfører og politisk ordfører kender hun demokratiets maskinrum indefra. Hun vil kunne give de studerende på akademiet en helt unik forståelse for, hvordan lovgivning bliver til og belyse den juridiske faglighed på helt andre måder, end de kender fra universiteterne. Efter et 2020 med historisk stort pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder er der mere end nogensinde brug for Justitia Akademi til at give vores kommende jurister, dommere, embedsmænd og advokater et grundigt indblik i, hvordan jura fungerer i praksis og vise dem vigtigheden af retsstatslige principper.”

Christina Egelund kommer fra en stilling som seniorrådgiver for Simon Emil Ammitzbøll-Bille og medstifter af partiet Fremad. Tidligere har hun været medlem af Folketinget for Liberal Alliance, hvor hun var politisk ordfører, gruppeformand, retsordfører, udlændingeordfører, Europaordfører og udviklingsordfører.

Christina Egelund vil stå for planlægningen af akademiforløb samt facilitere undervisning, debat og netværksdannelse. På akademiet vil de studerende desuden blive undervist af en række førende eksperter, advokater og praktikere, blive oplært i hvordan de selv kan tage del i samfundsdebatten, og få muligheden for at opbygge et solidt netværk til andre studerende og aktører med interesse for disse temaer.

Om Justitia Akademi:

Justitia Akademi optager nogle af landets bedste jurastuderende til et særligt 1-semesters forløb med undervisning og oplægsholdere, der gør de studerende i stand til at sætte deres juridiske faglighed i en større samfundsmæssig ramme og dermed understøtte en kultur blandt kommende jurister, der påskønner grundlæggende frihedsrettigheder, retsstat og retssikkerhed i et liberalt demokrati. Justitia Akademi drives i samarbejde med Dreyers Fond.

Læs mere på justitiaakademi.dk

Læs også et længere interview med Christina Egelund hos Dreyers Fond.

Kontakt:

Christina Egelund, leder, Justitia Akademi

Jacob Mchangama, direktør, Justitia

  • Tlf: 24664220
  • Mail: jacob@justitia-int.org

 

Share.

About Author

Comments are closed.