Kasper Jørgensen

Med en sociologisk/kriminologisk baggrund er det Kaspers primære opgave hos Justitia at bidrage med et samfundsvidenskabeligt perspektiv på de juridiske analyser inden for området socialt udsattes retssikkerhed.

CV

  • 2022 – Ekstern lektor i kriminologi, Aalborg Universitet
  • 2022 – Forskningsassistent, Punitive Turn, Danish Style, den strafferetlige lovgisningsproces i Danmark, Jura, Aalborg Universitet
  • 2019 – 2021 Kandidat i Kriminologi, Aalborg Universitet
  • 2019 – 2021 Studenterforskningsassistent, Barrieres to Justice Project ved Lektor i Kriminologi, Annette Olesen
  • 2019 – 2020 – Studenterforskningsassistent, Penal Voluntary Sector Project ved Lektor i Kriminologi, Annette Olesen
  • 2016 – 2019 – Bachelor i Sociologi, Aalborg Universitet

 

Publikationer:

Jørgensen, K., Olsen, A. & Lentz, W. L. (forthcoming): Politiets tilsyn med dømte seksualforbrydere efter straffelovens § 236, stk. 8.

Jørgensen, K & Olesen, A (2021): Unødig lang sagsbehandlingstider I danske straffesager: Uformel straf før dom. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Vol. 1/2021

Jørgensen, K & Olesen, A (2020): Crash course i sagsomkostninger for dummies i Olesen, A, Brinck, A., Jørgensen, K & Trabhold, T ”Sagsomkostninger i Straffesager – Ny viden om et gammelt problem” (red.). Forlag1.dk

Jørgensen, K (2020): Bestemmelserne om sagsomkostninger: En underminering af retlige og retssikkerhedsmæssige principper i Olesen, A, Brinck, A., Jørgensen, K & Trabhold, T ”Sagsomkostninger i Straffesager – Ny viden om et gammelt problem” (red). Forlag1.dk

Jørgensen, K (2020): Sagsomkostninger i sagskomplekser – en uigennemsigtig retstilstand i Olesen, A, Brinck, A., Jørgensen, K & Trabhold, T ”Sagsomkostninger i Straffesager – Ny viden om et gammelt problem” (red.). Forlag1.dk

Jørgensen, K (2020): Oplevelser af sagsomkostninger under straffesagen i Olesen, A, Brinck, A., Jørgensen, K & Trabhold, T ”Sagsomkostninger i Straffesager – Ny viden om et gammelt problem” (red.). Forlag1.dk