Gerd Sinding

Mail: gerd@justitia-int.org

Gerd skal arbejde på vores projekt om socialt udsattes retssikkerhed og i den kommende tid særligt have fokus på børn- og ungeområdet.

Hun har arbejdet som dommer i mange år og har gennem behandlingen af især straffesager, familieretlige sager og sager i de kommunale Børn- og ungeudvalg fået bred indsigt i, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer socialt udsatte kan stå overfor. Desuden har Gerd Sinding tidligere været udviklingschef i Domstolsstyrelsen og sekretariatschef i Erstatningsnævnets sekretariat og i den forbindelse beskæftiget sig indgående med både retssikkerhedsmæssige og socialretlige spørgsmål.