Gerd Sinding

Leder af Justitia Akademi

Mail: gerd@justitia-int.org

Gerd har tidligere arbejdet på vores projekt om socialt udsattes retssikkerhed og varetager nu Justitia Akademi.

Hun har arbejdet som dommer i mange år og har gennem behandlingen af især straffesager, familieretlige sager og sager i de kommunale Børn- og ungeudvalg fået bred indsigt i, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer socialt udsatte kan stå overfor. Desuden har Gerd Sinding tidligere været udviklingschef i Domstolsstyrelsen og sekretariatschef i Erstatningsnævnets sekretariat og i den forbindelse beskæftiget sig indgående med både retssikkerhedsmæssige og socialretlige spørgsmål.

Pressefotos

Billederne er Public Domain og benyttes frit.