Følgegruppe – Socialt udsattes retssikkerhed

 

Bettina Lemann Kristiansen
Juridisk Institut – Aarhus Universitet, professor
Henrik Bitsch
Københavns Retshjælp, kontorchef og landsdommer
Ingrid Hartelius Dall
Børns Vilkår, juridisk seniorrådgiver
Ivan Christensen
Mændenes hjem, forstander
Kresten Gaub
Roskilde kommune, borgerrådgiver
Mads Pramming
Ehmer Pramming Advokater, advokat
Nanna Gotfredsen
Gadejuristen, leder
Nicolai Paulsen
Dansk Socialrådgiverforening, konsulent
Niels Christian Barkholt
Landsorganisation af kvindekrisecentre, bestyrelsesformand
Ole Kjærgaard
Rådet for Socialt Udsatte, sekretariatschef
Sandy Madar
den Sociale Retshjælp, direktør og stifter