Høringssvar: Forslag til Lov om regulering af sociale medier

0

analyse-iconHøringssvar:

Forslag til Lov om regulering af sociale medier

I følgende høringssvar vil Justitia kommentere udvalgte dele af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens lovforslag om regulering af sociale medier (Lovforslaget). Konkret finder Justitia, at lovforslaget giver anledning til en række bekymringer i forhold til dets konsekvenser for ytringsfriheden, som Lovforslaget dog ikke adresserer.

Lovforslaget pålægger tjenesteudbyderne forskellige processuelle forpligtelser bl.a. ved krav om etablering af anmeldelsesprocedurer, krav om begrundede afgørelser ved fjernelse eller blokering af indhold samt tidsfrister for nedtagning af ulovligt indhold på platformene.

Justitia finder det særligt problematisk, at Lovforslaget pålægger private aktører en forpligtelse til at fjerne alt ulovligt indhold i henhold til en særdeles urealistisk tidsfrist. Det skaber et incitament til at ”overregulere” og fjerne lovligt indhold i henhold til tjenesteudbydernes egne retningslinjer, der ifølge Lovforslaget er undtaget fra kravene om gennemsigtighed og klageadgang.

Justitia påpeger også, at Lovforslaget ikke dokumenterer eller sandsynliggør, at ulovligt indhold udgør et alvorligt problem på sociale medier. Tværtimod tyder den tilgængelige data på, at omfanget af ulovligt indhold er stærkt begrænset, og at det indhold som mange brugere finder krænkende, er lovligt. På den baggrund finder Justitia det tvivlsomt, om Lovforslaget lever op til kravene om forudsigelighed og proportionalitet, som følger af ytringsfriheden som sikret i internationale menneskerettighedskonventioner fra FN og Europarådet.

Justitia anbefaler konkret, at lovgiver følger Ytringsfrihedskommissionens anbefalinger og afholder sig fra at indføre national regulering af indholdet på sociale medier. I stedet bør Folketinget opprioritere politi- og anklagemyndighedens ressourcer i forhold til at efterforske og retsforfølge de groveste overtrædelser af straffeloven på sociale medier med fokus på at straffe de personer, der rent faktisk deler sådant ulovligt indhold. I tillæg hertil kan regeringen overveje initiativer, der forpligter eller giver tjenesteudbydere et incitament til at tilbyde brugerne tilgængelige og anvendelige teknologiske løsninger, som giver den enkelte bruger større adgang til selv at filtrere det indhold, de bliver mødt med på sociale medier.

Såfremt lovgiver fastholder behovet for regulering af sociale medier, bør loven begrænses til at have fokus på transparens og gennemsigtighed. Det vil give både brugerne, myndigheder og lovgiver større viden om indhold og moderering heraf på sociale medier, og dermed et stærkere grundlag for at tage stilling til behovet for evt. fremtidig lovgivning om indholdsmoderering.  Såfremt lovgiver fastholder, at det er nødvendigt også at lovgive om indholdsmoderering, anbefaler Justitia, at omfanget begrænses til særligt alvorlige forbrydelser i straffeloven såsom reelle trusler, tilskyndelse til terror, hævn- og børneporno samt alvorlig kriminalitet, og desuden at tidsfristen gøres mere fleksibel end absolutte frister på eks. 24 timer eller 7 dage.

Læs høringssvaret her

Share.

About Author

Comments are closed.