Retssikkerhed for børn og unge

Justitias projekt om børn og unges rettigheder og retssikkerhed har til formål at styrke retssikkerheden og respekten for grundlæggende frihedsrettigheder for børn og unge i Danmark.

I en retsstat som den danske er det afgørende, at samfundets svageste – herunder børn og unge - i deres møde med forvaltningen får en fair og retfærdig behandling, at de kan gennemskue de til enhver tid gældende regler, så de får den støtte, de har ret til, og at grundlæggende rettigheder så som retten til privatliv ikke krænkes unødigt af myndighedernes stigende behov for at kontrollere og overvåge særligt borgere, der modtager sociale ydelser eller anden hjælp fra det offentlige. Retssikkerhed er således en forudsætning for, at de dårligst stilledes og især socialt udsatte børn og unges rettigheder respekteres.

Projektet er støttet af : 

Projektet er desuden støttet af: