Socialt udsattes retssikkerhed

Med projektet ”Socialt udsattes retssikkerhed” ønsker den uafhængige juridiske tænketank Justitia således over en årrække at kulegrave dette område fagligt og analytisk for at anskueliggøre konsekvenserne af de retssikkerhedsmæssige forringelser på socialområdet. Justitia vil bl.a. som en del af projektet afdække mængden af regler, se på sagsbehandlingstider i f.eks. anbringelsessager, afgørelser om ydelser mm, vurdere borgernes adgang til at klage eller anke en afgørelse mm. Målet med projektet er at få gennemført konkrete lovgivningsmæssige ændringer, som kan medvirke til at forbedre de juridiske rammevilkår for både borgerne og de fagfolk og organisationer, der dagligt arbejder med socialt udsatte.

Du kan læse mere om projektet her

Justitia har etableret en følgegruppe for projektet bestående af en række centrale aktører og eksperter på området. Følgegruppens rolle er dels at bistå Justitia med relevant viden, praksis og forskning til udviklingen af undersøgelserne og dels at kvalitetssikre Justitias undersøgelser på området og sikre, at resultaterne videreformidles blandt de relevante aktører.

Nedenfor fremgår en oversigt over analyser og rapporter på området samt medieomtale.

Ekspertgruppe for borgernær retssikkerhed

Kresten Gaub (Formand), Borgerrådgiver, Roskilde Kommune

Bettina Lemann Kristiansen, Juridisk Institut - Aarhus Universitet, professor

Ingrid Hartelius Dall, Børns Vilkår, Teamleder for Politisk Stab og Bisidning

Tue Kirkegaard Lauenblad, Leder, Reden International

Bente Ryberg, Rådet for Socialt Udsatte, sekretariatschef

Bettina Post, Høje-Taastrup Kommune, borgerrådgiver

Kira West, Formand for Rådet for Socialt Udsatte

John Klausen, Professor, Ph.D., Cand. jur.

Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole

Niels Christian Barkholt,, Stifter og direktør, Social Talks

Mads Pramming, Partner og advokat, Ehmer Pramming Advokater

Ditte Brøndum, Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Eva Secher Mathiasen, Direktør, Mændenes Hjem

Ask Svejstrup, Sekretariatsleder, De Hjemløses Landsorganisation

Nikolaj Nielsen, Advokat, Kontra Advokaterne

Maja Løvbjerg Hansen, jurist og direktør, Stenbroens Jurister

Retssikkerhedens Danmarkskort

Retssikkerhedens Danmarkskort viser, hvor borgerne har adgang til gratis rådgivning og hjælp til deres sager med kommunen hos enten en borgerrådgiver eller et retshjælpskontor.

Kortet vil løbende blive udvidet med flere parametre, som kan indikere en kommunes retssikkerhedsniveau. 

Se kortet her.