Socialt udsattes retssikkerhed

Med projektet ”Socialt udsattes retssikkerhed” ønsker den uafhængige juridiske tænketank Justitia således over en årrække at kulegrave dette område fagligt og analytisk for at anskueliggøre konsekvenserne af de retssikkerhedsmæssige forringelser på socialområdet. Justitia vil bl.a. som en del af projektet afdække mængden af regler, se på sagsbehandlingstider i f.eks. anbringelsessager, afgørelser om ydelser mm, vurdere borgernes adgang til at klage eller anke en afgørelse mm. Målet med projektet er at få gennemført konkrete lovgivningsmæssige ændringer, som kan medvirke til at forbedre de juridiske rammevilkår for både borgerne og de fagfolk og organisationer, der dagligt arbejder med socialt udsatte.

Du kan læse mere om projektet her

Justitia har etableret en følgegruppe for projektet bestående af en række centrale aktører og eksperter på området. Følgegruppens rolle er dels at bistå Justitia med relevant viden, praksis og forskning til udviklingen af undersøgelserne og dels at kvalitetssikre Justitias undersøgelser på området og sikre, at resultaterne videreformidles blandt de relevante aktører.

Følgegruppens medlemmer kan ses her.

Nedenfor fremgår en oversigt over analyser og rapporter på området samt medieomtale.

Retssikkerhedens Danmarkskort

Retssikkerhedens Danmarkskort viser, hvor borgerne har adgang til gratis rådgivning og hjælp til deres sager med kommunen hos enten en borgerrådgiver eller et retshjælpskontor.

Kortet vil løbende blive udvidet med flere parametre, som kan indikere en kommunes retssikkerhedsniveau. 

Se kortet her.