Advisory board

Justitias Advisory Board samler mennesker med faglig indsigt og integritet, der ønsker at styrke Justitias arbejde for grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatslige principper og retssikkerhed. Boardet er et forum for idéudvikling og meningsudveksling om både konkrete og principielle problemstillinger, og boardets medlemmer kan være sparringspartnere på Justitias projekter. Medlemmerne har intet ansvar for Justitias daglige drift eller økonomi og er i øvrigt fuldstændigt uafhængige af Justitia.

Boardet vedrører kun Justitia Danmarks aktiviteter.