Birgitte Arent Eiriksson

Vicedirektør, Justitia

Birgitte Arent Eiriksson er vicedirektør og advokat i Justitia, hvor hun bl.a. er ansvarlig for projekterne om socialt udsattes retssikkerhed og borgeres mulighed for at få prøvet deres ret (effektiv domsstolsprøvelse). Birgitte har tidligere besiddet en række forskellige stillinger på Justitsministeriets område, herunder hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Birgitte er desuden forfatter til ny lovkommentar om færdselsloven.

Fokusområder:

 • Social ret
 • Offentlig ret
 • Forvaltningsret

 • Medlem af Dataetisk Råd og formand for en arbejdsgruppe om datasamkøring i det offentlige.
 • Medlem af Digitaliseringsstyrelsens advisory board om juridiske rammer for digital forvaltning.
 • Medlem af det rådgivende organ til den uafhængige retssikkerhedsenhed hos Ankestyrelsen.
 • Medlem af følgegruppen til Socialstyrelsens arbejde med anbringelsesområdet 2020-2021.
 • Justitias repræsentant i Justitsministeriets følgegruppe til udvalget om revision af reglerne om retshjælp og fri proces.
 • Medlem af Advisory Board hos K-News (Karnov).
 • Medlem af Djøfs Jurapanel, der har til formål at kvalificere den offentlige debat med juridiske indsigter.
 • Medlem af Advisory Board på et forskningsprojekt om digitalisering og effektivisering i det offentlige, Copenhagen Business School.
 • Medlem af undervisningsministerens lovforberedende arbejdsgruppe om godkendelse af frie grundskoler, der har afsluttet sit arbejde.

CV:

2017- :

2014-2016:

2014-2016:

2012-2014:

2004-2013:

2004-2012:

2000-2004:

2000-2004:

1996-2000:

Advokat i Justitia

Juridisk chefkonsulent, Koncernstyring og Ledelsessekretariatet, Rigspolitiet

Forfatter til ny lovkommentar

Sektionsleder, Nationalt Færdselscenter, Rigspolitiet

Anklager i Landsretten, Statsadvokaten for Sjælland og i København

Senioranklager, Rigsadvokaten

Politifuldmægtig, IT-afdelingen, Rigspolitiet

Anklager i Byretten, politiet i Hvidovre og København 

Fuldmægtig, Datatilsynet.

Uddannelse:

2016:

2013:

2009:

1996:

Master of Public Governance

Professionel projektleder

Advokatbeskikkelse

Kandidat i jura (cand.jur) fra Københavns Universitet

 

Kontakt:

 • Mobil: 30868497
 • Email: birgitte@justitia-int.org

Pressebilleder

Billederne er public domain og kan frit benyttes.