Birgitte Arent Eiriksson

Direktør, Justitia Danmark

Birgitte Arent Eiriksson er direktør for Justitia Danmark. Birgitte blev ansat i Justitia januar 2017 og har været hovedforfatter på en lang række forskellige samfundsjuridiske analyser og forskningsrapporter om bl.a. digitalisering og digital inklusion, offentlige myndigheders overvågning af befolkningen, borgernes rettigheder og retssikkerhed, den danske retshjælpsmodel, tvangsanbringelser, retssikkerhed i straffeprocesser, ofre for psykisk vold, usynlige udsatte i Danmark mv.

Birgitte er en anerkendt oplægsholder på konferencer, uddannelsesinstitutioner mv., deltager aktivt i den offentlige debat og er medforfatter til flere bøger,  bl.a. om, hvordan teknologi kan påvirke demokratiske processer og borgernes vilkår.

Birgitte er advokat og Master of Public Governance og har i 2021 modtaget Thomas Gerstenbergs Fonds legat for sit arbejde for retssikkerhed. Birgitte er desuden medlem af Dataetisk Råd samt en række advisory boards, priskomitéer, bestyrelser samt offentlige følgegrupper og lign. Tidligere har Birgitte besiddet en række forskellige stillinger på Justitsministeriets område, herunder Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

Fokusområder:

 • Retssikkerhed 
 • Grundlæggende friheds- og menneskerettigheder
 • Digitalisering og kunstig intelligens mv.
 • Retsstatsprincipper og den demokratiske proces 
 • Overvågning og privatliv
 • Borgernes møde med det offentlige system
 • Offentlig ret og forvaltningsret

 • Medlem af Etisk Råd.
 • Medlem af Dataetisk Råd.
 • Medlem af det rådgivende organ til den uafhængige retssikkerhedsenhed hos Ankestyrelsen.
 • Justitias repræsentant i Justitsministeriets følgegruppe til udvalget om revision af reglerne om retshjælp og fri proces.
 • Medlem af Advisory Board hos K-News (Karnov).
 • Medlem af Djøfs Jurapanel, der har til formål at kvalificere den offentlige debat med juridiske indsigter.
 • Medlem af priskommiteen for Karnovs Nytænkerpris.
 • Medlem af bestyrelsen og priskommiteen for Libréprisen

Bogudgivelser: 

Juridiske analyser og forskningsrapporter kan findes her.

CV:

2017- :

2014-2016:

2014-2016:

2012-2014:

2004-2013:

2004-2012:

2000-2004:

2000-2004:

1996-2000:

Advokat og direktør, Justitia Danmark

Juridisk chefkonsulent, Koncernstyring og Ledelsessekretariatet, Rigspolitiet

Forfatter til ny lovkommentar

Sektionsleder, Nationalt Færdselscenter, Rigspolitiet

Anklager i Landsretten, Statsadvokaten for Sjælland og i København

Senioranklager, Rigsadvokaten

Politifuldmægtig, IT-afdelingen, Rigspolitiet

Anklager i Byretten, politiet i Hvidovre og København 

Fuldmægtig, Datatilsynet.

Uddannelse:

2021:

2013:

2009:

2006:

1996:

Master of Public Governance

Professionel projektleder

Advokatbeskikkelse

Justitsministeriets Forberedende Lederuddannelse.

Kandidat i jura (cand.jur) fra Københavns Universitet

Kontakt:

 • Mobil: 41103894
 • Email: birgitte@justitia-int.org

Pressebilleder

Billederne er public domain og kan frit benyttes.