Usynlige udsattes retsstilling

I et nyt treårigt projekt vil tænketanken Justitia arbejde for at styrke retsstillingen for udsatte grupper, som nedprioriteres politisk og har svært ved at trænge igennem i den offentlige debat.

Manglende retssikkerhed og respekt for grundlæggende rettigheder rammer i særlig grad samfundets udsatte grupper, der på grund af dårlig økonomi, sygdom, handicap, familiesituation, misbrug, hjemløshed, udnyttelse eller lignende er mere afhængige af det offentlige system end andre borgere. Det gælder også i form af afgørelser, der ikke blot har betydning for de pågældendes livskvalitet og fremtidsmuligheder, men også kan indebære sanktioner og tvangsmæssige foranstaltninger.

Der er imidlertid stor forskel på, i hvilket omfang udsatte gruppers retssikkerhedsmæssige udfordringer giver anledning til offentlig debat og politisk bevågenhed. Det er Justitias ambition at hjælpe netop de udsatte grupper, som har svært ved selv at komme til orde.

Postkasse

I forbindelse med projektet har Justitia oprettet en postkasse, hvor der meget gerne modtages viden og erfaringer med usynligt udsatte grupper. Det kan både være i form af førstehåndsberetninger, forskningsprojekter, ideer, artikler eller andet, som kan være med til at sikre, at vi kan kortlægge de usynlige udsatte grupper. Relevant information kan sendes til usynlige-udsatte@justitia-int.org.

Projektet er støttet af Oak Foundation Denmark.