Sponsorer og fonde

Finansiering

Justitia modtager ingen form for offentlig støtte og lever udelukkende af sponsorater fra fonde, virksomheder og privatpersoner. Justitia er i sit arbejde uafhængig af både politiske interesser, sponsorer, centraladministrationen, universiteter, virksomheder, enkeltpersoner og andre former for interesser. Blandt de virksomheder der har doneret mindre sponsorater til Justitia er Meta og Google, samt Moalem & Weitemeyer.

Fagligt funderet

Justitias prioritering og valg af, hvilke analyser, undersøgelser, anbefalinger eller kommentarer på verserende debatter, Justitia fremkommer med, foretages alene ud fra en faglig juridisk vurdering med fokus på Justitias formål om, at fremme respekten for grundlæggende frihedsrettigheder og retssikkerhed, og aldrig med hensyn til eksterne parter, sponsorer eller politiske partier.

Justitia udvikler på et fagligt juridisk grundlag de projekter og temaer, tænketanken ønsker at sætte fokus på og arbejde med, og søger på det grundlag støtte hos bl.a. fonde. Justitias sponsorer har derfor ingen indflydelse på Justitias daglige og konkrete arbejde, eller hvilke anbefalinger Justitia fremkommer med.

Justitia foretager således heller ikke bestilt arbejde af eksterne parter. 

Uafhængighed

Justitias jurister og advokater har alene kendskab til de fonde, der yder støtte til Justitias projekter, men har ikke nærmere kendskab til Justitias finansieringsgrundlag. Dette princip har til formål at styrke Justitias uafhængighed og sikre, at Justitias ansatte ikke ikke har mulighed for at tilgodese eventuelle interesser i udarbejdelsen af analyser, rapporter, anbefalinger og kommentarer på verserende debatter.

 Ud over enkelte private bidrag modtager Justitia sin primære støtte fra bl.a. fonde og virksomheder. Nedenfor fremgår nogle af Justitias sponsorer:

Dreyers Fond støtter Justitia med projektet Danmark som Retsstat. Læs mere om projektet her.