Om Justitia

Justitia er Danmarks første uafhængige juridiske tænketank. Justitia har som formål at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder i offentligheden, blandt myndigheder, eksperter og beslutningstagere i Danmark såvel som internationalt. Justitia blev stiftet 1. august 2014.

Vision:

Justitia skal være Danmarks førende, internationale tænketank med fokus på frihedsrettigheder og retsstatsprincipper.

Justitia skal ved hjælp af den højeste grad af faglighed sætte dagsordenen både inden- og udenfor Danmarks grænser, når det gælder forsvaret for grundlæggende frihedsrettigheder og den afgørende rolle, disse værdier spiller for retsstaten i et liberalt demokrati. Justitia skal således være anerkendt som en væsentlig aktør på dette område i den brede offentlighed, blandt myndigheder, eksperter og beslutningstagere.

Mission:

Justitia leverer som uafhængig tænketank fagligt forankret viden og løsningsforslag der styrker retssikkerhed og frihedsrettigheder til den offentlige debat og retspolitiske dagsorden.

 

introvideo_screen_hjemmeside