Om Justitia

Formålet med Justitia er at værne om og styrke retssikkerheden, frihedsrettighederne, basale menneskerettigheder samt retsstatslige principper, der understøtter en demokratisk retsstat. Justitia arbejder både nationalt og internationalt, men er forankret i Danmark. Justitia blev stiftet 1. august 2014.

Vision:

Justitia er og vil i endnu højere grad være: 

  • en bæredygtig og velfungerende organisation, der er en del af den retspolitiske debat på mange planer – både i Danmark og internationalt. En tænketank, som er et selvfølgeligt valg for viden og rådgivning for de relevante politikere og interessenter, og som er med til at sætte dagsordenen både i Danmark og internationalt indenfor de områder, vi har valgt at prioritere.  
  • en organisation, der kan tiltrække funding fra relevante fonde og sponsorer, og som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.  

Mission:

Justitia leverer viden og løsningsforslag, der værner om og styrker retssikkerheden, frihedsrettighederne, basale menneskerettigheder samt retsstatslige principper, der understøtter en demokratisk retsstat. 

Det gør vi gennem uafhængighed, en høj grad af faglighed og vilje til at finde brugbare løsninger, som imødekommer reelle behov for politiske løsninger uden at gå på kompromis med de grundlæggende værdier.  

Samtidig deltager Justitia i den offentlige debat og retspolitiske dagsorden, men altid på et fagligt, uafhængigt og værdimæssigt stærkt fundament.  

 

introvideo_screen_hjemmeside