Tidslinje: Lovforberedende udvalg om retshjælp og fri proces er udsat igen.

0

Siden 2016 har Justitia arbejdet på af forbedre reglerne om retshjælp og fri proces, som i den grad trænger til et eftersyn.

Endnu en gang har Justitsministeriet valgt at udsætte det vigtige arbejde. For at illustrere den efterhånden meget lange proces har vi udfærdiget en tidslinje over begivenhederne vedrøerende Udvalget om revision af reglerne om retshjælp og fri proces.

Tidslinje:  
2017 (medio) Der fastlægges en møderække i Justitsministeriet med en række interessenter på området (herunder Justitia), der skulle drøfte forbedringer af retshjælpsordningen.
10. november 2017 Efter det første møde sender Justitia og 9 andre eksterne deltagere fra møderækkerne en appel til justitsministeren om at ændre møderækkerne til et lovforberedende udvalg. Herefter gik arbejdet i møderækken i stå.
12. april 2019 Daværende Justitsminister Søren Pape udsender et kommissorie for udvalget om retshjælp og fri proces til Retsudvalget. Arbejdet nåede ikke at komme i gang inden Folketingsvalget.
8. april 2020 Justitsminister Nick Hækkerup udsender et nyt kommissorie.
5. oktober 2020 Udvalget om revision af reglerne retshjælp og fri proces afholder sit første møde. (1. møde)
3. november 2020 Justitsministeriet udsætter arbejdet i det lovforberedende udvalg til jul 2020, med henvisning til, at de på grund af håndteringen af coronasituationen og Justitsministeriets opgaver i den forbindelse har været nødt til at rokere personale fra udvalget til en anden afdeling.
22. december 2020 Justitsministeriet udsætter med samme begrundelse arbejdet i det lovforberedende udvalg indtil april 2021.
25. marts 2021 Justitsministeriet udskyder endnu engang arbejdet i det lovforberedende udvalg på ubestemt tid med henvisning til, at håndteringen af coronasituationen fortsat fylder meget, og at Justitsministeriet fortsat har mange opgaver i den forbindelse.
1. september 2021 Justitsministeriets sekretariat genoptager arbejdet i det lovforberedende udvalg.
28. januar 2022 Der afholdes møde i udvalget (2. møde)
1. april 2022 Fristen for udvalgets arbejde forlænges til sommeren 2023.
11. maj 2022 Der afholdes møde i udvalget (3. møde)
28. marts 2023 Arbejdet i udvalget udskydes til efter, at arbejdet med en ny aftale om domstolenes økonomi er færdiggjort.
Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.