Ritzau: Over halvdelen af advokater oplever at borgernes retssikkerhed forringes

0

Birgitte Arent Eiriksson er direktør i tænketanken Justitia Danmark. Og det kommer ikke bag på hende, at advokaterne oplever en nedgang i retssikkerheden.

Det er nemlig også det, de oplever i Justitia.

– Kvaliteten af lovgivningsprocessen er dalende. Og regelkompleksiteten bliver større og større. Hvis vi tager den borgernære retssikkerhed, så er der på flere områder meget, meget høje omgørelsesprocenter i kommunen, siger hun.

Størstedelen af advokaterne mener, at det primært er de lange sagsbehandlingstider, der forringer borgernes retssikkerhed.

Derudover peger de på Folketingets brug af hastelovgivning.

Det finder ofte sted, når noget har været genstand for offentlig og politisk debat. For så vil politikere gerne virke handlekraftige, siger Birgitte Arent Eiriksson:

– Hver gang der kommer lovændringer, så skal det implementeres hos alle relevante myndigheder. Det er en omfattende proces hver gang.

– Og det gør, at det bliver vanskeligere for både myndigheder samt borgere og deres advokater at finde ud af, hvordan lovgivningen skal forstås og administreres.

Det er et problem for Danmark som helhed, når retssamfundet er under pres.

Men der er en gruppe af befolkningen, der er særligt udsatte, mener Eiriksson.

– Systemet virker ikke så godt, som det burde. Men det har aldrig virket godt for borgere, der ikke er så ressourcestærke. Når systemet svigter, går det endnu mere ud over udsatte borgere, siger Birgitte Arent Eiriksson.

Læs hele artiklen

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.