Høringssvar: Forslag til effektivisering af processen i Ungdomskriminalitetsnævnet

0

analyse-iconHØRINGSSVAR:

Forslag til effektivisering af processen i Ungdomskriminalitetsnævnet

Justitsministeriet har den 3. marts 2022 sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring. Dette høringssvar indeholder alene bemærkninger til den del af lovudkastet, som vedrører effektivisering af processen i Ungdomskriminalitetsnævnet.Indledningsvist bemærkes, at Justitia finder det positivt, at de i lovudkastet indeholdte forslag i et vist omfang følger op på de tre delevalueringer ”Nævnsmødet. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet”, ”Screening og henvisning. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet” og ”Ungefaglige undersøgelser og indstillinger. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet”, som Justitsministeriet har udarbejdet som forudsat i aftalen om Ungdomskriminalitetsnævnet af 29. juni 2018, jf. Retsudvalget, samling 2020-21, Alm. del, bilag 324, og samling 2021-22, Alm. del, bilag 111.

Justitia finder det dog beklageligt, at lovudkastet ikke i videre omfang følger op på de øvrige betænkelige forhold vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnet, der er blevet afdækket i bl.a. delevalueringerne, og som fremkom i forbindelse med den oprindelige lovgivningsproces om etablering af Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

For så vidt angår sidstnævnte kan Justitia i det hele henholde sig til sit høringssvar af 1. oktober 2018, og det heri anførte. Nedenfor fremhæves dog en række forhold, som lovudkastet særligt giver Justitia anledning til at fremkomme med bemærkninger til.

Læs høringssvaret

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.