Retssikkerhed og corona

0

Pressemeddelelse fra Dreyers Fond: 

Støttet af Dreyers Fond udarbejder tænketanken Justitia nu en rapport over retssikkerheden under coronakrisen. Rapportens hovedforfatter er advokat Dr. Jur. Jonas Christoffersen, der er ny formand for Justitias Advisory Board.

I Danmark blev en hasteændring af epidemiloven indført på godt 24 timer, hvilket førte til en markant styrkelse af sundheds-og ældreministerens beføjelser til blandt andet at begrænse retten til personlig frihed, privatliv, bevægelsesfrihed og forsamlingsfrihed. Senest har regeringen vedtaget hastelovgivning, der muliggør forbud mod forsamlinger på ned til to personer.

”Coronakrisen har verden over ført til pludselige og dramatiske indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder og konsolidering af den udøvende magts beføjelser. Eftersom Danmark i årtier har været forskånet for større kriser, har de nuværende tiltag været et paradigmeskifte, der bør føre til grundige overvejelser om, hvordan Danmark fremadrettet håndterer lignende kriser på en måde, der bedst muligt værner om både sikkerhed, sundhed og den demokratiske retsstat,” siger Jacob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia.

Konsekvenserne af coronakrisen

Tænketanken Justitia arbejder generelt for at værne om retssikkerheden ved at indgive høringssvar og deltage i debatter, og derfor er det oplagt at undersøge de retssikkerhedsmæssige forhold i en krisetid, hvor normale procedurer er sat ud af kraft samt se på, hvad konsekvensen heraf er. Dreyers Fond støtter arkitekter og advokater og herunder flere projekter hos Justitia. Advokat og bestyrelsesmedlem Claus Barrett Christiansen forklarer:

”Ekstraordinære tider kræver ekstraordinære tiltag. Politikere og befolkning står i en situation, som ingen har prøvet før, og retspolitiske tiltag af meget indgribende karakter introduceres i forceret tempo. Det kan både være nødvendigt og velbegrundet, men lige så nødvendigt er det at analysere konsekvenserne af de retspolitiske tiltag, og derfor støtter Dreyers Fond Justitias rapport”.

Konkrete anbefalinger om kriser

Justitia vil belyse de retlige rammer for nødretten, samt hvorvidt de indførte tiltag lever op til de rammer, der er udstukket af grundloven og menneskerettighedskonventionen. Derudover vil der være et komparativt element, der sammenligner de danske tiltag med tiltagene i en række andre demokratiske lande. Den samlede rapport forventes færdig i juni, og en delrapport i maj. Hovedforfatter bliver advokat, dr.jur. Jonas Christoffersen, der er formand for Justitias Advisory Board:

”Jeg er utrolig glad for at kunne bidrage til Justitias vigtige arbejde med at holde fokus på grundlæggende retssikkerhedsværdier i det danske samfund. Rapporten vil udmunde i en række anbefalinger, der kan ruste det danske samfund til hurtigt og effektivt at svare igen på ekstraordinære kriser – vel at mærke uden at ty til metoder og processer, der sætter demokratiske og retssikkerhedsmæssige principper på spil. Et element er at foretage afvejninger på forhånd og ikke under stort tidspres i en kritisk situation”.


Jacob Mchangama
Direktør i Justitia


Jonas Christoffersen
Advokat og dr.jur.


Claus Barrett Christiansen
Advokat og bestyrelsesmedlem

Share.

About Author

Comments are closed.