Bliv sponsor

Justitia arbejder for at fremme fokus på og respekten for grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Ved at støtte Justitia med et personligt sponsorat medvirker du til, at retssikkerheden og borgeres grundlæggende rettigheder nyder den nødvendige beskyttelse i retsstaten. Justitias virke og eksistensgrundlag er helt afhængig af private midler. Justitia modtager ikke nogen form for offentlig støtte, ligesom Justitia er uafhængig af både politiske og særinteresser.

Justitia modtager i dag sponsorater fra fonde, privatpersoner og repræsentanter fra erhvervslivet. Du kan se nogle af Justitias nuværende sponsorer her.

Ønsker du/I også at blive fast sponsor af Justitia med beløb over 50.000 kr., bedes du/I kontakte direktør Jacob Mchangama. Vi sætter stor pris på alle bidrag, men du kan læse mere om nogle af vores eksisterende sponsorkategorier her. 

Ønsker du som privatperson at støtte Justitia med et mindre beløb, kan du læse mere om støttemulighederne her.

Justitia modtager også støtte i form af bro-bono ydelser. Hvis du f.eks. er advokatvirksomhed, er det bl.a. muligt at etablere en udstationeringsordning med Justitia. Læs mere om udstationeringsordningen her