Jakob Lund Poulsen

Jakob Lund Poulsen er fra april 2016 indtrådt i Justitias Advisory Board. Jakob Lund Poulsen er advokat for Advokatfirmaet Stagetorn Wenzel Lund Poulsen. Jakob Lund Poulsens fagområdet inkluderer  strafferet generelt, sager om økonomisk kriminalitet, konkurrenceret, skat, moms og afgifter, kursmanipulation, insiderhandel samt sager om professionsansvar.

CV

Uddannelse

Cand. jur. Københavns Universitet 1981
Advokatbeskikkelse 1984
Møderet for landsret 1984
Møderet for Højesteret 1989
Beskikket af Justitsministeriet som offentlig forsvarer 1995

Bestyrelses- og udvalgsposter m.v.

Medlem af Advokatrådets Fagudvalg for Strafferet og -proces (1997 – 2001)
Medlem af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet (2001-2004)
Medlem af Advokatrådet (2001-2007)
Medlem af Advokatrådets Retsudvalg (2001-2007)
Medlem af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg (2002-2006)
Formand for Advokatrådets Retsudvalg (2003-2007)
Medlem af Straffelovrådet (1998 – )
Medlem af Domstolsstyrelsens bestyrelse (2004-2010)
Medlem af Den Særlige Klageret (2005-2015)
Medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater (2008-)
Medlem af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg (2010- )
Medlem af Undersøgelseskommissionen af Blekingegade-sagen (2010-2015)
Udspørger i Tibetkommissionen (2016- )

Undervisning

Manuduktør i procesret ved Københavns Universitet (1982-1989)
Underviser på Advokatsamfundets kurser for Adv. og Adv.fm (1993-2007)
Lektor i procesret ved Københavns Universitet (1989-2011)
Underviser på Danske Advokaters kurser i Straffeproces (2008- )
Underviser på JUC’s kurser i straffesager, straffeproces (2010 -)