Har borgere lige adgang til retshjælp og domstolsprøvelse

0

Se oplæg og debatter fra konferencen her.

Se mediedækning fra konferencen her.

Et retssamfund er kun et retssamfund, hvis retssikkerheden gælder for alle. Det vil sige, hvis den der har ret, rent faktisk også kan ret. Retshjælp og adgang til domstolene er en nødvendig forudsætning for, at alle uanset økonomiske, sociale eller personlige ressourcer kan få afklaret deres juridiske retsstilling og i sidste ende at få prøvet deres ret.

Den uafhængige juridiske tænketank Justitia inviterer derfor til konference om den danske retshjælp og domstolsprøvelse.

Konferencen har til formål:

  • at se retshjælpen og adgangen til domstolsprøvelse efter i sømmene og udfordre de nuværende ordninger med retshjælpsinstitutioner, retshjælp ved advokat, retshjælpsforsikring og fri proces.
  • at byde ind med konkrete forslag til forbedringer af retshjælpen og adgangen til domstolene.

Der vil dagen igennem være oplæg fra og debat med Advokatsamfundet, Danske Advokater, retshjælpskontorer, advokater, Justitia og øvrige eksperter.

Konferencen indgår som led i Justitias fokus på socialt udsattes retssikkerhed og effektiv domstolsprøvelse. Projekterne støttes af bl.a. Obel, TrygFonden og Louis-Hansen Fonden.

Program

09:00,,,,,,,,
Check-in, security og kaffe.
09:30 Velkomst og introduktion.
v. moderator retspræsident Christian Lundblad

Tema 1: Retshjælp og adgang til domstolene

09:40 Retshjælp ved retshjælpskontorerne (Justitias analyse om retshjælp).
v. advokat Birgitte Arent Eriksson, Justitia
10:00 Advokatvagter og retshjælp ved advokat (Advokatsamfundet og Danske Advokaters rapport om retshjælp).
v. advokat Nikolaj Wickenberg Linneballe
10:20 Et bud på ændringer set fra en retshjælpsaktørs synspunkt.
v. advokat Ole Dueholm, Silkeborg Retshjælp
10:40 Kaffepause.
10:55 Retshjælp på gadeplan.
v. Nanna Gotfredsen, Gadejuristen
11:15 Den mindre erhvervsvirksomheds adgang til domstolene.
v. retsordfører for Venstre advokat Preben Bang Henriksen
11:45 Frokost.

Tema 2: Fri proces og retshjælpsforsikring

12:15 Justitias analyser om fri proces og retshjælpsforsikringer.
v. advokat Birgitte Arent Eriksson, Justitia
12:40 Fri proces og retshjælpsforsikringer i praksis.
v. advokat Jens Rostock-Jensen
13:00 Retssikkerhed og fri proces.
v. professoor emeritus Eva Smith
13:15 Pause

Politisk debat og opsamling

13:25 Politisk paneldebat om fremtidens retshjælpsordninger.
Peter Skaarup (DF), Rune Lund (EL), advokat Line Barfod (EL), Preben Bang Henriksen (V) og Lisbeth Bech Poulsen
14:00 Opsamling om forslag til forbedringer af retshjælpsordningerne.
v. moderator retspræsident Christian Lundblad
14:15 Farvel
Share.

About Author

Comments are closed.