Oplæg fra retshjælpskonference

D. 22 august afholdt Justitia en konference i Landstingssalen i Folketinget. Nedenfor fremgår de forskellige oplæg samt dertilhørende Power Point præsentationer. Yderligere kan du læse om mediedækningen af konferencen.    

TEMA 1 - RETSHJÆLP OG ADGANG TIL DOMSTOLENE


Retshjælp ved retshjælpskontorerne (Justitias analyse om retshjælp).

v. advokat Birgitte Arent Eiriksson, Justitia

Video


Advokatvagter og retshjælp ved advokat (Advokatsamfundets og Danske Advokaters rapport om retshjælp).

v. advokat Nikolaj Wickenberg Linneballe

Video


Et bud på ændringer set fra en retshjælpsaktørs synspunkt.

v. advokat Ole Dueholm, Silkeborg Retshjælp

Video

Se yderligere Ole Dueholms Forslag til Lov om Resthjælp.


Tema 1: Retshjælp og adgang til domstolene - Spørgsmål og kommentarer del 1

Video


Retshjælp på gadeplan.

v. Nanna Gotfredsen, Gadejuristen

Video

Se PowerPoint - Retshjælp på gadeplan 

Den mindre erhvervsvirksomheds adgang til domstolene.

v. retsordfører for Venstre, advokat Preben Bang Henriksen

Video


Tema 1: Retshjælp og adgang til domstolene - Spørgsmål og kommentarer - del 2

Video

TEMA 2 -   FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING


Justitias analyse om fri proces

v. advokat Birgitte Arent Eiriksson, Justitia

Video

Se PowerPoint - Fri proces 

Justitias analyse om og retshjælpsforsikringer.

v. advokat Birgitte Arent Eiriksson, Justitia

Video

Se PowerPoint - Retshjælpsforsikring

Fri proces og retshjælpsforsikringer i praksis.

v. advokat Jens Rostock-Jensen

Video


Retssikkerhed og fri proces.

v. professor emeritus Eva Smith

Video


Tema 2: Fri proces og retshjælpsforsikring - Spørgsmål og kommentarer

Video

Politisk debat


Politisk paneldebat om fremtidens retshjælpsordninger.

Peter Skaarup (DF), Rune Lund (EL), advokat Line Barfod (EL), Preben Bang Henriksen (V), Lisbeth Bech Poulsen (SF), advokat Jens Rostock-jensen og professor emeritus Eva Smith.

Video