Jens Møller

Erhverserfaring:

2016 – Adjungeret professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet
2015 – Kommitteret ved Folketingets Ombudsmand
2004 – 2015 Direktør ved Folketingets Ombudsmand, stedfortræder for ombudsmanden
1990 – 2004 Retschef ved Folketingets Ombudsmand, stedfortræder for ombudsmanden
1988 – Fagkonsulent for Jurist- og Økonomforbundets Forlag
1987 – 1990 Afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand
1986 – 1987 Kontorchef i Justitsministeriet
1984 – 1986 Konstitueret dommer ved retten i Tårnby
1980 – 1984 Medhjælper ved statsadvokaten for Sjælland
1979 – 1980 Dommerfuldmægtig i Holbæk
1976 – 1985 Fuldmægtig i Justitsministeriet
1982 – 1998 Lektor ved Københavns Universitet
1978 – 1982 Manuduktør ved Københavns Universitet
1976 Cand. jur. fra Københavns Universitet