Jonas Christoffersen

Advokat Jonas Christoffersen er fra august 2020 indtrådt i Justitias Advisory Board, som formand. Jonas Christoffersen har en usædvanlig bred erhvervsmæssig baggrund og er en af Danmarks absolut førende specialister i menneskerettigheder. Jonas Christoffersen er advokat og partner i advokatvirksomheden Offersen & Christoffersen.

CV

Cand.jur. (Kbhs Univ.) 1995 og dr.jur. (Kbhs Univ) 2008.

Advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel Kierkegaard 1995-98; møderet for Landsret 1998; dommerfuldmægtig, Højesteret 1998-99; advokat, Gorrissen Federspiel Kierkegaard 1999-2000; Ph.d.-stipendiat, Juridisk Fakultet (Kbhs Univ.) 2000-03; adjunkt, Juridisk Fakultet (Kbhs Univ.) 2003-06; konst. landsdommer, Østre Landsret 2006-07; lektor, Juridisk Fakultet (Kbhs Univ.) 2008; dr.jur. (Kbhs Univ.) 2008; direktør, Institut for Menneskerettigheder 2009-20; advokat (partner), Offersen & Christoffersen fra 2020.

Medl. af den danske bestyrelse for Int. Commission of Jurists 2004-08, International Law Association’s Committee on Int. Human Rights Law and Practice 2004-16; bestyrelsen for Inst. f. Menneskerettigheder 2006-08; Klagekomiteen f. Etnisk Ligebehandling 2006-08; Advokatrådets Strafferetsudvalg 2007-08; Sven Henningsens Legat (formand) 2007-15; Politikens Fredskomité 2009-16; VL 12 2011-13; mæglingsog Klageinstitution for Ansvarlig Virksomhedsadfærd 2012-15; best. for European og International Coordination Committee of National Human Rights Institutions 2011-16; Udvalget om inkorporering af menneskerettighedskonventioner 2013-14;  Ytringsfrihedskommissionen 2018-19 samt af den danske bestyrelse for de Nordiske
Juristmøder fra 2005 (formand fra 2017); repræsentantskabet for Humanity in Action fra 2008; OSCE Moskva mekanisme fra 2009; campusbestyrelsen for Sankt Annæ
Gymnasium fra 2010 (næstformand), Europaskolebestyrelsen sst fra 2014 (formand); redaktionskomitéen for EU-ret & Menneskeret fra 2010 (ansvh. redaktør fra 2016);
redaktionskomiteen for Nordic Journal of Human Rights Law fra 2011; bestyrelsen for Juridisk Forening fra 2016; medl. af Dataetisk Råd fra 2019; medl. af DBU Etisk Udvalg
fra 2019.

Se mere her.