Analyse: Borgerrådgiver – En sikring af borgernes retssikkerhed

1

analyse-icon

Borgerrådgiver – En sikring af borgernes retssikkerhed

 

Retssikkerheden i kommunerne er alvorligt udfordret, men en ny analyse fra Justitia viser, at borgerrådgiverne – en slags kommunale ombudsmænd – kan spille en stor rolle i at hæve retssikkerhedsniveauet, især for ressourcesvage borgere. Justitias nye socialretlige ”Retssikkerhedskort” over Danmark viser samtidig, hvor behovet for retssikkerhedsmæssige forbedringer er størst, og hvor det er særligt vanskeligt for borgerne at få gratis juridiskhjælp til deres sager med kommunen.

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia, siger:

“Vi ser mange tegn på, at retssikkerheden i kommunerne reelt er meget udfordret. Sagerne på det socialretlige område har alarmerende høje omgørelsesprocenter, og undersøgelser af sager, som borgerne ikke har klaget over, vidner også om en alt for ringe retssikkerhed. Som socialminister Astrid Krag har formuleret det, så er der bekymrende sprækker i den tillid, som skal være velfærdssamfundets fundament. Justitias analyse peger på, at borgerrådgiverne kan spille en stor rolle som tillidsopbyggende mellemmænd mellem borger og kommune, fordi de både kan tage den uformelle dialog med borgerne og hjælpe dem videre i systemet, samtidig med at de kan forebygge fejl og mangler ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen. De fungerer dermed som en slags olie i kommunens tandhjul, der får hele maskinen til at løbe nemmere rundt.”

”Dermed er borgerrådgivere en meget enkel og billig metode til både at styrke retssikkerheden og borgernes tillid til det kommunale system. Justitias analyse anbefaler, at det bliver obligatorisk for alle kommuner at oprette borgerrådgiverordninger, og at det samtidig sikres, at borgerrådgiverne er uafhængige af den forvaltning, som de skal føre tilsyn med, at borgerrådgiverne tilføres de nødvendige ressourcer, og at borgerrådgivernes opgavemandat er bredt nok til, at de reelt kan se kommunen efter i sømmene.”

Oversigt over anbefalinger

  1. Borgerrådgiverordningen skal gøres obligatorisk for alle kommuner.
  2. Alle borgerrådgivere skal være formelt uafhængige af forvaltningen.
  3. Borgerrådgivernes opgavemandater skal præciseres og til en vis grad ensrettes.
  4. Borgerrådgiverne skal kunne give ikke-bindende udtalelser om resultatet af forvaltningens afgørelser som led i deres rådgivning af borgerne og deres tilsyn med forvaltningen.
  5. Kommunerne skal forpligtes til at sikre tilstrækkelige ressourcer til borgerrådgiverordningen samt til årligt at oplyse, hvor mange årsværk der reelt er brugt til ”klassiske borgerrådgiveropgaver”.
  6. Det skal være obligatorisk at fastsætte klare og detaljerede regelsæt for borgerrådgiverordningen.
  7. Det skal være et krav, at borgerrådgivernes regelsæt er offentligt tilgængelige.
  8. Kommunerne skal give tydelig information om, hvorvidt deres borgerrådgiver er formelt uafhængig af forvaltningen.
  9. Kommunerne skal sikre, at borgerrådgiverne besidder de relevante kompetencer for at hæve retssikkerhedsniveauet.
  10. Kommunerne skal udbrede kendskabet til borgerrådgiverordningen, herunder ved at give lettilgængelige oplysninger til borgerne om ordningen, og hvordan borgerrådgiveren kan hjælpe.

Mere om Borgerrådgiverne

Borgerrådgivere er en slags kommunale ombudsmænd, der på flere måder bidrager til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen, og som kan hjælpe borgere, der har svært ved at varetage deres interesser og retssikkerhed. De har et udadvendt blik, hvor de vejleder og rådgiver borgerne, herunder ved at bistå borgeren, når kommunikationen mellem borger og forvaltning er gået i hårdknude, og ved at hjælpe borgeren med at klage over en afgørelse. De har også et indadvendt blik, hvor de fører tilsyn med kommunernes administration, herunder ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen.

Rapporten ser på de mange fordele ved borgerrådgiverordningen, men identificerer også en række barrierer, der på visse punkter – som ordningen ser ud i dag – forringer borgerrådgivernes muligheder for at arbejde med retssikkerhedsmæssige forbedringer.

Retssikkerhedens Danmarkskort

Samtidig med borgerrådgiveranalysen lancerer Justitia et ”Retssikkerhedskort” over Danmark, hvor man kan sammenligne kommunernes retssikkerhedsmæssige udfordringer på det socialretlige område med borgernes adgang til gratis juridisk hjælp hos en kommunal borgerrådgiver eller et lokalt privat retshjælpskontor. Kortet vil løbende blive udbygget i forbindelse med Justitias øvrige analyser.

Se om din kommune har en borgerrådgiverfunktion:

 

Rapporten kan hentes her. Retssikkerhedens Danmarkskort kan også ses her.

For spørgsmål og yderligere info, kontakt:

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, birgitte@justitia-int.org  tlf. 30 86 84 97

Share.

About Author

Vicedirektør / COO