Analyse: “Et flertal af danskere ønsker stop for ekspropriationer til private formål”

0

Analysebureauet Norstat har for CEPOS spurgt 1000 danskere om deres holdning til ekspropriation. Respondenterne er blevet spurgt, i hvilket omfang de synes, at kommunerne skal have mulighed for at ekspropriere privat jord til tre forskellige formål: Offentlig infrastruktur som f.eks. veje, foreningers anlæg af eksempelvis golfbaner eller private virksomheders produktionsanlæg. Undersøgelsen viser, at et flertal af danskerne er imod, at kommunerne kan ekspropriere til private formål. På trods af det har kommunerne fortsat vide rammer for at foretage indgreb i den private ejendomsret gennem ekspropriation.

I meningsmålingen svarer hele 78 % af danskerne, at det kun skal være muligt for kommunerne at ekspropriere til foreningers anlæg i enten ”meget begrænset omfang” eller ”slet ikke”. Det samme svarer 77 % af respondenterne, når det handler om ekspropriation til fordel for private virksomheders ønske om at anlægge storcentre, festivaler mm. 59 % af danskerne mener, at det er i orden, at myndighederne kan ekspropriere til fordel for den offentlige infrastruktur og dermed ”almenvellet”.

”En stor andel af danskerne mener, at kommunerne skal have mulighed for at ekspropriere, når det handler om at sikre borgerne bedre infrastruktur i form af veje, hospitaler mm. Men samtidig siger borgerne klart nej tak til, at kommunerne eksproprierer til private formål som golfbaner, festivaler, idrætsanlæg mm. Danskernes holdning er altså en entydig opbakning til politikerne om at foretage de nødvendige retssikkerhedsmæssige opstramninger i den nuværende lovgivning for i højere grad at sikre borgernes ejendomsret”, siger chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama på baggrund af den nye meningsmåling.

Ifølge grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig. Alligevel har kommuner i vid udstrækning mulighed for at foretage indgreb i borgernes ejendomsret i form af ekspropriationer. CEPOS har i tidligere notatet netop behandlet omfanget af kommunernes ekspropriationspraksis.

”Det er et problem, når borgerne oplever, at kommunerne kan ekspropriere deres ejendom til fordel for private formål som støjvolde, golfbaner, festivaler mm. Det er også et problem, at borgerne ikke oplever, at erstatningen for deres ejendom matcher den reelle værdi. Og det er utilfredsstillende, at de oplever klageprocessen som lang og tung, så kun få har mulighed for at føre sagerne mod kommunen. Det skaber en retssikkerhedsmæssig ubalance mellem kommunen og den enkelte borger. Og det er alvorlige indgreb i den private ejendomsret, der ganske enkelt ikke burde kunne lade sig gøre i en retsstat som Danmark”, siger Jacob Mchangama.

CEPOS har igangsat et projekt om den private ejendomsret og har i den forbindelse foretaget flere analyser af den nuværende praksis samt oprettet en hjemmeside, hvor kommunernes ekspropriationspraksis fremgår.

Læs analyse

Øvrige notater vedr. ekspropriationer og ejendomsretten:
•         Privat ejendomsret – den glemte rettighed•         Roskilde Festival – vigtigere end den private ejendomsret•         http://www.ejendomsregulering.dk/

Share.

About Author

Comments are closed.