Høringssvar til udkast til ny vejledning om lovkvalitet

0

 Justitsministeriet har den 21. august 2023 sendt et udkast til ny vejledning om lovkvalitet i høring. Justitia takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger:

Justitia anser det for positivt, at der stilles forslag om forbedring af vejledningen om lovkvalitet. Justitia finder dog, at vejledningen på en række punkter bør gå videre end foreslået med henblik på at sikre en tilstrækkelig lovkvalitet. Dette uddybes i høringssvaret.

Læs høringssvaret

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.