Karnov: “Reducerede momssatser forringer retssikkerheden”

0

I Danmark høres der fra tid til anden politiske røster med forslag om reducerede momssatser. Senest har Alternativet foreslået reduceret moms på frugt og grønt samt på reparationsydelser i lighed med, hvad man ved årsskiftet har indført i Sverige. Afhængig af politisk observans og økonomisk politik kan man have forskellige holdninger hertil, ligesom der kan være forskel i troen på, om reducerede momssatser har den ønskede påvirkning af forbrugernes indkøbsmønstre og -adfærd.

Set fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel bør man dog være varsom med at indføre reducerede momssatser. Erfaringer fra vores naboland Sverige samt sager fra EU-domstolen viser med al tydelighed, at reducerede satser fører til usikkerhed om, hvilken sats der gælder for specifikke varer og ydelser. Det medfører, at virksomhederne må anmode skattemyndighederne om bindende svar, ligesom det fører til konflikter mellem skattemyndigheder og virksomheder i forbindelse med kontrolbesøg. Virksomhederne risikerer således lange og ressourcekrævende forløb, før de kan sælge deres varer eller ydelser til den rette momssats. Dertil kommer de administrative byrder ved at skulle håndtere reducerede satser regnskabsmæssigt mv.

Læs skatteadvokat Mette Christina Juuls artikel om reducerede momssatser, som bringes i Momspanelet, som udgives af Karnov.

Artiklen bringes i anledning af, at det fredag den 31. marts 2017 er 50 år siden, at momsloven blev vedtaget.

Share.

About Author

Projektleder - Justitia Akademi

Comments are closed.