Menneskerettighedskonventioner

Projektet omhandler Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Som led i regeringens ønske om at påvirke EMDs fortolkning og retspraksis har Justitia anmodet en række juridiske eksperter om at udarbejde særskilte analyser med fokus på forskellige dele og problemstillinger i henhold til EMRK og EMD. De enkelte analyser er således ikke et udtryk for Justitias holdning, ligesom forfatterne til analyserne ikke skal betragtes som værende en del af Justitia.

Oversigt over analyser og rapporter på området samt medieomtale.