Weekendavisen: Malplacerede jurister

0

Det halter med retssikkerheden i de advokatundersøgelser, som både offentlige myndigheder og private organisationer i stigende grad gør brug af. Ikke mindst i MeToo-sager om krænkende adfærd, hvor advokatrapporter i de seneste år flere gange har medført, at både ansatte og politikere har mistet job og anseelse.

I en analyse, som offentliggøres i dag, konkluderer den uafhængige juridiske tænketank Justitia, at advokatundersøgelser – i modstrid med en udbredt opfattelse i offentligheden – ikke kan betragtes som uvildige:

»Tværtimod kan fremgangsmåden i forbindelse med advokatundersøgelser snarere sammenlignes med den gammeldags inkvisitoriske straffeproces, hvor anklager og dommer er én og samme person, end med de mere tidssvarende partsprocesser med en uvildig og uafhængig dommer eller opmand, som kendes i moderne vestlig retspleje og inden for voldgiftsretten,« hedder det i analysen. For som det konstateres:

»En advokat, som gennemfører en advokatundersøgelse, repræsenterer klienten, altså den, som har bestilt undersøgelsen. Det betyder, at det er klienten, som bestemmer, hvad advokaten skal undersøge (eller undlade at undersøge), og på hvilket grundlag undersøgelsen skal foretages. Advokaten leder undersøgelsen på sin klients vegne og formulerer resultatet.«

Læs hele artiklen


Læs analysen, der ligger til grund for artiklen: Retssikkerhed og gennemsigtighed i advokatundersøgelser

Share.

About Author

Comments are closed.