Om Justitia

Formålet med Justitia er at værne om og styrke retssikkerheden, frihedsrettighederne, basale menneskerettigheder samt retsstatslige principper, der understøtter en demokratisk retsstat. Justitia arbejder både nationalt og internationalt, men er forankret i Danmark. Justitia blev stiftet 1. august 2014.

Justitias vision

Danmark skal på alle parametre være et forbillede som en demokratisk retsstat. Dette forudsætter respekt for frihedsrettigheder og grundlæggende menneskerettigheder, og at vi vedvarende arbejder for, at retssikkerhed og retsstatslige principper tænkes ind i lovgivning og andre centrale samfundsmæssige beslutninger.

Danmark skal værne om sin position som retsstatsligt foregangsland og bidrage internationalt med input, der kan sikre og inspirere beslutningstagere til at skabe og vedligeholde fundamentet for den demokratiske retsstat, som kan skabe gode liv for alle mennesker.

Justitias mission

Justitia er en uafhængig non-profit tænketank, der arbejder målrettet for at give politikere og andre beslutningstagere mulighed for at tage mere velfunderede beslutninger. Vi arbejder pragmatisk og prioriterer altid at være med ved arbejdsbordet i stedet for blot at stå på sidelinjen og kritisere. Vi deltager i den offentlige debat og belyser samfundsudfordringer gennem juridisk og samfundsvidenskabelig forskning, analyse og formidling. Det tværfaglige blik udgør et unikt fundament for vores rapporter og konkrete anbefalinger til ændring af lovgivning og strukturelle forhold, som ikke kun er teoretiske, men i praksis også forbedrer borgernes liv.

På Justitia Akademi uddanner vi de næste generationer af jurister til i højere grad at prioritere retssikkerhed og grundlæggende rettigheder. Gennem oplæg, debat og reflektion præsenteres landets dygtigste jurastuderende for temaer og problematikker, som de ikke normalt arbejder indgående med på universitetet.

Hvordan vi opnår resultater:

  • Forskning og analyse: Justitia gennemfører grundig forskning og analyserer juridiske og samfundsrelaterede spørgsmål. Vores resultater og anbefalinger til forbedringer fremsættes for offentligheden og relevante beslutningstagere. Alle analyser kvalificeres af førende juridiske og samfundsvidenskabelige eksperter og er offentligt tilgængeligt på Justitias hjemmeside.
  • Politikudvikling: Justitia arbejder løbende med politikere og embedsværket i forbindelse med udvikling af politik, udspil og indsatser, der vedrører Justitias ekspertiseområder. Justitia har med gensidig tillid og fortrolighed samarbejdet med alle Folketingets partier, ligesom vi bistår embedsværket med råd og sparring, når vores anbefalinger implementeres og udmøntes.
  • Opinionsdannelse: Justitia engagerer sig i den offentlige debat, og vi formidler vores synspunkter til medier og offentligheden for at fremme retsstatslige principper og respekten for frihedsrettigheder og grundlæggende menneskerettigheder.
  • Samarbejde: Justitia samarbejder med en lang række andre organisationer, faglige eksperter og beslutningstagere for at skabe bæredygtige løsninger.