Altinget: Overblik – Så ofte anbefaler Digitaliseringsstyrelsen automatisering

0

Siden sommeren 2018 har et særligt sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen afgivet høringssvar på hele 208 lovforslag mhp. at vurdere, om de lever op til, eller i højere grad kunne leve op til principperne i den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning. Aftalen skal fremme digitalisering og automatisering af den offentlige sektor, men det fremgår også, at den digitale administration af love og regler skal ske under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.

I 28 af de 208 lovforslag har Digitaliseringsstyrelsen anbefalet, at fagministeriet overvejer, om loven kunne understøtte en helt eller delvist automatisk sagsbehandling. Det kan umiddelbart lyde som et lille antal, men her er det vigtigt at være opmærksom på: 1) at en del lovgivning slet ikke er egnet til digitalisering og automatisering, og 2) at Digitaliseringsstyrelsen løbende vejleder fagministerierne om udarbejdelse af digitaliseringsklar lovgivning, både telefonisk og på anden måde. Lovforslaget kan således allerede være blevet ændret en del mod øget digitalisering, inden det færdige udkast sendes i formel høring hos Digitaliseringsstyrelsen.

Samtidig er det et stort antal høringer, som et ret lille sekretariatet skal behandle. Det er  tvivlsomt, om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser, som kan opstå, når forvaltningen digitaliserer og automatiserer, bliver tilstrækkeligt undersøgt og i tilstrækkeligt omfang indgår i de overvejelser og anbefalinger, som styrelsen returnerer til fagministeriet, inden den sædvanlige lovgivningsproces går i gang. Om denne problemstilling udtaler Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson bl.a:

“Jeg kan godt tvivle på, om de virkelig sidder og afvejer digitalisering og automatisering overfor borgernes retssikkerhedsmæssige hensyn – og hvilke kompetencer de har på det sidstnævnte, Lovforslag kan jo være meget lange. Et eksempel er det lovforslag, der kom om aktiv beskæftigelsespolitik, som også indeholdt en lidt skjult digitalisering og automatisering på side 212 i lovforslaget. Det viser, hvor omfangsrige sådan nogle lovforslag er. Så det er en stor opgave, uden tvivl”. Siger Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson til Altinget.

Læs hele artiklen her:

https://www.altinget.dk/digital/artikel/overblik-saa-ofte-anbefaler-digitaliseringsstyrelsen-automatisering?toke=17ddddd8f32c496c8034a75f3e04dcf5

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.