Analyse: Fortsat skæv balance i adgangen til skattedomme

0

Download: Fortsat skæv balance i adgangen til skattedomme

Forudsigelighed i myndighedernes afgørelser forudsætter, at borgere og virksomheder har adgang til regler og praksis på området. Det gælder ikke mindst på skatteområdet, som er præget af stor kompleksitet, og hvor hurtig adgang til domstolenes afgørelser kan være afgørende for skatteydernes mulighed for at indrette sig efter reglerne.

Justitia har tidligere undersøgt balancen mellem henholdsvis SKATs og skatteydernes adgang til domstolenes afgørelser i skattesager. Analysen viste, at domme på skatteområdet først blev offentliggjort efter hele og halve år. Det betød, at der i tiden frem til offentliggørelsen var forskel på den viden, som henholdsvis skattemyndighederne og skatteyderne havde adgang til. Og det er problematisk, da det hindrer skatteyderne i at gøre sig bekendt med forhold om praksisændringer, som kan have stor betydning for f.eks. tilrettelæggelsen af en virksomhed.

Senioradvokat fra Plesner Mette Christina Juul har på vegne af Justitia set ubalancen efter i sømmene igen, og den nye analyse viser, at det gennemsnitlige antal dage for offentliggørelse overordnet set er faldet, så der i gennemsnit går knap to måneder fra en dom er afsagt, til den offentliggøres på Skattestyrelsens hjemmeside. Det er naturligvis positivt, at ventetiden er faldet siden Justitias første analyse på området. Men det er fortsat et retssikkerhedsmæssigt problem, at skatteyderne skal vente to måneder på at blive bekendt med praksis på området.

Mette Christina Juul siger:

Det er helt afgørende for skatteydernes retssikkerhed, at de kan tilgå retspraksis på skatteområdet, så de har mulighed for at indrette sig korrekt efter reglerne. Som det er i dag, bliver skatteyderne sat i to måneders venteposition, før de bliver bekendt med retspraksis, mens Skattestyrelsen kan få indsigt i nye domme og dermed ny viden med det samme. Det er en unødvendig ubalance, der kan have stor betydning for skatteyderne og  virksomhederne,” afslutter hun.

På den baggrund anbefales det, at Skattestyrelsen fremadrettet skal offentliggøre domme senest et par dage efter afsigelsen. På den måde kan der blive rettet op på den skæve balance mellem skattemyndighedernes og skatteydernes adgang til domme i skattesager, således at skatteydernes retssikkerhed kan blive styrket.

Læs analysen her.

For uddybende kommentarer eller spørgsmål kontakt:
Mette Christina Juul, senioradvokat hos Plesner

Tlf.: +45 36 94 13 76

Mail: mcj@plesner.com

Share.

About Author

Projektleder - Justitia Akademi

Comments are closed.