Analyse: “Lovudkast om kriminalisering af religiøse ytringer er uklart og problematisk i forhold til menneskerettighedskonventionen”

0

Som følge af TV2’s dokumentar ”Moskeerne bag sløret” har regeringen fremlagt et lovudkast, der lægger op til at begrænse ytringsfriheden ved at kriminalisere ”udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”. Ifølge en ny analyse fra Justitia indeholder lovudkastet dog en række mangler og rejser også spørgsmål i forhold til overholdelsen af ytrings- og religionsfriheden i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

”Der er to hovedproblemer med Lovudkastet, dels er ordlyden ret upræcis og uklar, så det er svært at forudse, hvilke ytringer der er strafbare og hvornår, og dels kriminaliserer Lovudkastet både billigelse af alvorlige forbrydelser som terror og mindre alvorlige forbrydelser som bigami. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention stiller dog krav til både klarhed og proportionaliteten af love, der begrænser ytrings- og religionsfriheden, og man kan godt tvivle på, hvorvidt de krav fuldt ud er opfyldt, som Lovudkastet foreligger”, siger direktør Jacob Mchangama, Justitia.

Han påpeger samtidig, at Justitsministeriet har foretaget en ganske overfladisk og ufuldstændig gennemgang af forholdet til Menneskerettighedsonventionen: ”Rent faktisk henviser Justitsministeriet kun til én eneste dom, og ikke en eneste når det gælder ytringsfriheden. Det kan måske skyldes, at der, så vidt jeg kan se, ikke findes en dom, der blåstempler kriminalisering af billigelse af forbrydelser som bigami og revselsesret, mens der derimod findes en række domme, der viser, at selv meget kontroversielle religiøse ytringer skal tolereres”, siger direktør Jacob Mchangama.

På baggrund af Justitias analyse anbefales det derfor, at regeringen sætter behandlingen af Lovudkastet i bero og foretager en langt mere grundig vurdering af det konkrete behov for lovudkastet sammenholdt med de eksisterende begrænsninger af ytringsfriheden. Herudover bør regeringen foretage en langt mere grundig vurdering af retspraksis fra Menneskerettighedsdomstolen. Vælger regeringen at fastholde Lovudkastet, bør man som minimum fjerne henvisningerne til bigami og simpel vold, ligesom der bør indsættes et krav om, at udtrykkelig billigelse af de nævnte strafbare handlinger alene er strafbar, hvis udtalelserne medfører en nærliggende fare for at handlingerne føres ud i livet. Endelig bør bemærkningerne til Lovudkastet i højere grad præcisere bestemmelsens omfang og anvendelsesområde med henblik på at minimere risikoen for uklarhed og vilkårlighed.

Læs hele analysen her.

Share.

About Author

Comments are closed.