Arbejdsgruppen om godkendelse af frie grundskoler fremlægger sine anbefalinger

0

Arbejdsgruppen nedsat af Undervisningsministeren er, med Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson deltagelse, nu klar med anbefalinger til udformning af den godkendelsesordning, som skal sikre, at frie grundskoler fremadrettet opfylder frihed- og folkestyrekravet samt uafhængighedskravet. Justitia har særligt bidraget med viden om rækkevidden af de grundlovssikrede og konventionssikrede rettigheder og almene retsstatsprincipper.

Arbejdet har udmøntet sig i en række anbefalinger, herunder at både initiativkredsen og skolebestyrelsen skal afgive erklæring om bl.a. udvikling og styrkelse af elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Endvidere skal det gennem supplerende spørgsmål til initiativkredsen, vedtægtsændringer og opfølgende tilsyn sikres, at skolen arbejder i overensstemmelse med kravene.

Arbejdsgruppens rapport og anbefalinger kan læses her

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.