Artikel: Brug af sagkyndige dommere i civile sager, herunder skattesager

0

Artiklen er udgivet i Revision & Regnskabsvæsen nr. 5 · 2022

Hvorfor bruge sagkyndige dommere? Brugen af sagkyndige dommere i civile tvister, som behandles ved domstolene, går langt tilbage, faktisk helt tilbage til 1707, hvor Københavns Søret blev oprettet. Søretten blev i 1862 afløst af Sø- og Handelsretten på grundlag af et grundigt lovforarbejde, hvilket kan udledes af Justitsministeriets lovbemærkninger til det lovforslag, som blev det endelige. Lovforarbejderne anfører om sagkyndige dommere: ”at handelsfolks forhold sikrest ville kunne ventes pådømmende overensstemmende med deres væsen og den mening kontrahenterne have haft ved at indtræde i retsforholdet af en domstol der væsentligt består af mænd, som ved umiddelbar anskuelse ere fortrolige med handelsforretningernes natur og som have kendskab til de i handelsverdenen herskende rets-anskuelser og de der udviklede rets-sætninger”.

Få adgang til artiklen via Karnov

Share.

About Author

Comments are closed.