Bemærkninger til Justitsministeriets skitse for revision af logningsreglerne

0

analyse-iconHØRINGSSVAR:

Bemærkninger til Justitsministeriets skitse af 23. marts 2021 for revision af logningsreglerne

Overordnede bemærkninger til lovskitsen

Justitia finder det positivt, at Justitsministeriet har påbegyndt den lovrevision af logningsreglerne, der – som minimum – har været nødvendig siden 2016. Justitsministeriets foreløbige lovskitse giver dog på en række punkter anledning til bekymring.

Dele af Justitsministeriets foreslåede ordning vil reelt medføre opretholdelse af den nuværende (ulovlige) retstilstand. Opretholdelsen af den nuværende retstilstand er en konsekvens af den del af forslaget, hvorefter CTA’s trusselsvurdering kan legitimere generel og udifferentieret logning, sammenholdt med den del af forslaget, hvorefter der ville kunne gives adgang til disse loggede data
til brug for bekæmpelse af grov kriminalitet.

Når Justitsministeriet endda derudover overvejer en lempelse af kriminalitetskravet for så vidt angår reglerne om adgang til loggede data, samt en udvidelse af de oplysninger og kommunikationsformer, der omfattes af logningspligten, er der reelt tale om en de facto udvidelse af den nuværende (ulovlige) logningsordning.

Læs bemærkningerne her.


For spørgsmål og yderligere info, kontakt:

Jacob Mchangama, direktør, jacob@justitia-int.org  tlf. +4524664220

Share.

About Author

Comments are closed.