Analyse: “Den Europæiske Arrestordre er en trussel mod retssikkerheden”

0

Den Europæiske Arrestordre blev primært indført som følge af behovet for at styrke bekæmpelsen af terror i EU efter 11. september 2001. I praksis bliver den dog brugt til at udlevere personer, der er anklaget for en lang række mindre lovovertrædelser end netop terrorisme. Sådan lyder konklusionen på det notat, som den borgerlig-liberale tænketank CEPOS i dag udgiver om anvendelsen af Den Europæiske Arrestordre. “Den Europæiske Arrestordre betyder, at Danmark har forpligtet sig til at udlevere danske statsborgere til retsforfølgelse i andre EU lande. En række retssikkerhedsmæssige garantier bliver dermed ophævet, og samtidig er der sket en kraftig udvidelse af det retslige samarbejde, på et område som Danmark førhen ikke ville deltage i af retssikkerhedsmæssige årsager,” udtaler chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama. I perioden 1. januar 2006 til 31. september 2010 har Danmark foretaget 110 udleveringer til andre EU lande herunder af 16 danske statsborgere. Ikke en af disse udleveringer har haft baggrund i mistanke om terror. Det fremgår af oplysninger om Danmarks udleveringssager, som CEPOS har fået aktindsigt i og som har dannet baggrund for en forespørgsel fra Retsudvalget til Justitsministeriet. ”Den Europæiske Arrestordre bygger på en grundlæggende tillid mellem de 27 medlemslandes retssystemer, som ikke er givet, da landene arbejder ud fra forskellige retstraditioner. Derfor medfører Arrestordren, at den danske stat ikke kan garantere borgernes retssikkerhed, da vi har forpligtet os til at udlevere egne statsborgere, medmindre der foreligger en konkret afslagsgrund,” udtaler chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama. Dermed har den danske stat ingen indflydelse på behandlingen af de statsborgere, som udleveres til retsforfølgelse i andre EU lande, hvilket skaber en reel risiko for krænkelse af disse borgeres retssikkerhed. Der er konkrete eksempler på anvendelse af tortur og umenneskelig behandling af fanger i EU lande som Grækenland og Rumænien ligesom en række EU lande ikke har fornøden respekt for retten til en retfærdig rettergang. “Min anbefaling er, at regeringen arbejder for, at Den Europæiske Arrestordre revideres, så den kun benyttes til sit oprindelige formål om bekæmpelsen af terror. Domstolene skal også kunne afslå en anmodning om udlevering, såfremt begrundelsen herfor ikke er tilstrækkelig,” siger chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.