Analyse: “Nyt lovforslag lægger op til internetcensur”

0

Internetcensur, er konsekvensen af et nyt lovforslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, står både private internetudbydere og internetudbydere af lægemidler til at blive ramt af stramninger.

Danske internetudbydere må således ikke længere formidle adgang til hjemmesider, der forhandler ulovlige lægemidler og skal blokere for bestemte udenlandske hjemmesider, hvis de får en henstilling herom fra Lægemiddelstyrelsen. Men private udbydere har oftest ingen ide om, hvorvidt en hjemmeside er ulovlig eller ej. Det er en form for censur, mener Jacob Mchangama, der vurderer, det kun bør være i ekstreme tilfælde, det bør være muligt at ty til den slags sanktioner:

“Der er en politisk tendens til at løse diverse internetudfordringer med internetblokering. Problemet er bare, at man derved pålægger internetudbyderen både det operationelle og juridiske ansvar for noget, som ret beset henhører under myndighedernes ansvarsområde,” siger han.

Jacob Mchangama anbefaler derfor, at enhver form for internetblokering kræver forudgående retskendelse, og at politikerne og myndighederne påtager sig et fælles ansvar for at få etableret en overordnet dialog om, hvornår og hvordan internetblokering kan finde sted.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.