Er udtalelserne om Mansour-sagen ulovlige?

0

I øjeblikket verserer en ophedet debat om, hvorvidt en række politikere har forbrudt sig mod retsplejelovens § 1017, stk. 2, nr. 3, ved at have fremsat forskellige udtalelser om dommen mod Mansour. Direktør Jacob Mchangama har gennemgået, hvordan bestemmelsen tidligere er blevet anvendt samt praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, for på det grundlag at vurdere lovligheden af politikernes udtalelser. 

Læs bloggen på Berlingske her

Share.

About Author

Comments are closed.