Folkemødet 2019: Lovens ånd – Forandrer digitalisering juridisk fortolkning?

0

Ændrer digitalisering kravene til juridisk rådgivning og fortolkning?

 • Fredag d. 14 juni 2019. kl. 15:00 – 16:00

  B20 – Strandvejens Debattelt (B – Nordlandspladsen)

 • FNs verdensmål 16 er fred, retfærdighed og stærke institutioner. Men hvordan sikres retssikkerheden i en tid, hvor etiske dagsordener fylder mere og mere, samtidig med at der er et ønske om i stigende grad at automatisere og digitalisere myndighedernes processer? Kromann Reumert er vært for en debat, hvor Jens Lund Mosbek sammen med • Landsdommer og formand for dommerforeningen Mikael Sjöberg, • Professor ved Københavns Universitet Linda Nielsen, og • Vicedirektør i Justitia Birgitte Arent Eiriksson drøfter, om de danske fortolkningsprincipper er under forandring, herunder om der, når der skal rådgives og træffes juridiske afgørelser, i stigende grad kan og bør indlægges et etisk filter. Vi drøfter også de udfordringer, som myndigheders stigende implementering af digitale processer, herunder kunstig intelligens og robotter, giver i forhold til retssikkerhed og demokratisk forankring.
  • Jens Lund Mosbek, Advokat, Kromann Reumert
  • Mikael Sjöberg, Landsdommer, Dommerforeningen
  • Linda Nielsen, Professor, Københavns Universitet
  • Birgitte Arent Eiriksson, Vicedirektør, Justitia
Share.

About Author

Comments are closed.