Analyse: “Forsvarslovens § 17 er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention”

0

Forsvarslovens § 17 giver forsvarsministeren adgang til at træffe foranstaltninger vedrørende rettighederne i grundlovens § 72 såsom hemmelig overvågning i tilfælde af ”krig eller andre ekstraordinære forhold”. Forsvarsloven indeholder ikke nogen nærmere definition af, hvornår der foreligger krig eller andre ekstraordinære forhold, ligesom den ikke angiver nogen begrænsninger for, hvilke foranstaltninger forsvarsministeren kan iværksætte. Forsvarsministeren har ikke ønsket at svare på, hvorvidt forsvarslovens § 17 er i kraft som følge af krigen mod terror eller den væbnede konflikt i Afghanistan. Ifølge den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 skal hemmelige overvågningsforanstaltninger opfylde en række retssikkerhedsmæssige garantier, og som kun kan fraviges, såfremt Danmark suspenderer dele af EMRK. Forsvarslovens § 17 indeholder ingen af disse retssikkerhedsmæssige garantier og må derfor antages at være i strid med EMRK artikel 8. CEPOS anbefaler, at forsvarsministeren straks informerer Folketinget om den hidtidige anvendelse af forsvarsloven, samt at regeringen ændrer forsvarsloven således, at den lever op til basale retssikkerhedsgarantier.

Læs analysen

Share.

About Author

Comments are closed.