Analyse: “Menneskerettighedsdomstol underkender hemmeligholdelse af beviser i sager om national sikkerhed”

0

CEPOS har fået adgang til uddrag fra et udkast, som indeholder anbefalinger til nye regler vedrørende domstolsprøvelse af udvisning af udlændinge, der udgør en fare for statens sikkerhed. Udkastet er udarbejdet af et arbejdsudvalg, der har til formål at komme med anbefalinger på området. Udkastet anbefaler bl.a. at indføre dele af det britiske system for udvisning af udlændinge, der udgør en fare for statens sikkerhed. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har dog netop truffet en afgørelse, der underkender dele af dette britiske system. Domstolen fastslog, at den mistænkte effektivt skal kunne imødegå det bevismateriale, mistanken er baseret på. Derfor skal den mistænkte have ret til at få fremlagt oplysningerne i en så konkretiseret form, at dette kan ske. Dommen medfører, at dele af de konklusioner og anbefalinger, som fremgår af arbejdsudvalgets udkast må revideres. EMDs afgørelse bør medføre, at arbejdsudvalget i sin endelige rapport lægger større vægt på, at den mistænkte får mulighed for effektivt at imødegå fortroligt bevismateriale.

Læs analysen

Share.

About Author

Comments are closed.