Analyse: “Stort flertal af danskerne ønsker forbud mod ekspropriation til private formål”

0

Catinet har for CEPOS i perioden den 27. april til 5. maj 2009 gennemført en undersøgelse blandt 1.071 danskere om ekspropriation. Respondenterne blev spurgt om i hvilket omfang de synes, at kommunen skal have mulighed for at ekspropriere til tre forskellige formål: Offentlig infrastruktur, foreningers anlæg af golfbaner ol. og private virksomheders produktionsanlæg ol. Undersøgelsen viser, at der er flertal mod ekspropriation af hus og jord til foreningers anlæg af golfbaner, sportsanlæg ol., samt til private virksomheder produktionsanlæg, storcentre ol. I alt svarer 47 pct. ”slet ikke”, når det drejer sig om ekspropriation til foreninger, og 46 pct. svarer “slet ikke” når formålet er at skaffe jord til anlæg af private virksomheders anlæg mv. Fraregner man ”ved ikke” svarerne er der således et absolut flertalt mod anvendelsen af ekspropriation under alle omstændigheder til disse formål. Folketinget skal den 12. maj 2009 behandle et lovforslag om ændring af planlovens adgang til ekspropriation, der dog ikke ændrer på muligheden for at ekspropriere til private formål. Undersøgelsen bør få miljøministeren til at ændre det verserende lovforslag om ændring af planloven således, at adgangen til at ekspropriere til private formål ophæves.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.