Analyse: “Lovforslag om udvidet adgang til aflytning er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt”

0

I 2006 blev adgangen til at foretage hemmelige aflytninger udvidet ved Terrorpakke II. Det betyder, at alle de telefonnumre, som der er bestemte grunde til at antage, at en terrormistænkt vil benytte, kan aflyttes af PET uden forudgående retskendelse. Terrorpakke II begrænsede dette tiltag til efterforskning af terrorisme og farer mod staten, da ændringen var af en vis principiel karakter og havde retssikkerhedsmæssige konsekvenser. Justitsministeren foreslår nu, at denne ordning skal anvendes på anden grov kriminalitet. Dette er en retssikkerhedsmæssigt betænkelig udvidelse af ekstraordinære anti-terror beføjelser. Endvidere er lovforslaget ikke blevet genstand for en sagkyndig analyse på trods af Justitsministeriets anbefaling herom i terrorpakke II. CEPOS anbefaler, at lovforslaget sættes i bero med henblik på en vurdering af, hvorvidt udvidet aflytning er tvingende nødvendig for at opklare bandekriminalitet, samt om der kan indføres en mindre indgribende ordning, der både tilgodeser politiets efterforskningsmuligheder og den principielle retssikkerhedsmæssige interesse i at begrænse indgreb i meddelelseshemmeligheden mest muligt.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.