Frit valg mellem offentlig og privat børnepasning kræver revision af dagtilbudsloven

0

Selvom dagtilbudsloven blev ændret i 2005 for at sikre forældre et frit valg mellem privat og offentlig pasning af deres børn i alderen 0 til seks år, er der langt fra tale om et reelt frit valg. Derfor anbefaler den borgerligt-liberale tænketank CEPOS, at dagtilbudsloven revideres, så den lever op til sin hensigt.

“Kommunernes muligheder for at lægge private daginstitutioner hindringer i vejen er praktisk set ubegrænsede. For kommunen fungerer som både godkendelsesmyndighed, konkurrent, tilsynsmyndighed og løbende samarbejdspartner,” forklarer chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama.

Han anbefaler, at kommunerne fratages kompetencen til at fastsætte godkendelseskriterier. I stedet vil daginstitutionerne vil så kun være forpligtet til at følge de overordnede rammevilkår, som bør fastsættes i lovgivningen. Det optimale ville så være at holde disse overordnede krav nede på et minimum. Daginstitutionerne ville på den måde ikke længere være bundet af kommunernes varierende og omstændelige regler.

“Samtidig må reglerne dog i hvert fald være tilstrækkelig omfattende til, at man kan gribe ind overfor uønskede daginstitutioner, der påvirker børns udvikling i en klar negativ retning, begår vanrøgt eller på anden måde tilsidesætter barnets tarv,” understreger Jacob Mchangama.

Chefjurist Jacob Mchangama påpeger desuden, at man, så længe der ikke er flere private dagtilbud, også går glip af erfaringer med at tænke og agere alternativt, som måtte kunne gøres indenfor den private børnepasning.

“På den måde forringes mulighederne for at opnå den innovation, der i sidste ende både kan øge udbuddet og diversiteten og forbedre kvaliteten af dagtilbud til glæde for samfundet som helhed såvel som for forældrene og det enkelte barn,” siger han.

Chefjurist Jacob Mchangama understreger desuden behovet for, at der oprettes en uvildig klageinstans, som kan omgøre en kommunalpolitisk beslutning på daginstitutionsområdet. For selv efter en lovændring, vil kommunerne være en uundværlig samarbejdspartner, stærk konkurrent og magtfuld tilsynsmyndighed.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.