Høring om indførelse af Chicagoprincipperne i en dansk universitetskontekst

0

Justitia direktør Jacob Mchangama deltager ved Høring om indførelse af Chicagoprincipperne i en dansk universitetskontekst.

Som et modsvar på et stigende pres på åndsfriheden på amerikanske universiteter nedskrev University of Chicago i 2014 en række principper, som skal sikre ytringsfriheden på universitetet. Siden har en lang række andre amerikanske universiteter taget Chicagoprincipperne til sig.

Under behandlingen i Folketinget af beslutningsforslag B 19 (om at indskrive Chicagoprincipperne i universitetsloven) stod det klart, at et bredt politisk flertal i Folketinget er enige om, at det er vigtigt løbende at debattere ytringsfrihed, åndsfrihed og forskningsfrihed på landets universiteter, og at Chicagoprincipperne bør kunne tjene som inspiration også for danske universiteter. Der er imidlertid ikke enighed om, hvorvidt der er behov for lovgivning eller anden form for central regulering for at stå vagt om ytrings- og forskningsfriheden, eller om det – fortsat – kan overlades til universiteterne selv.

Nogle af de spørgsmål udvalget vil søge belyst under høringen er:

  • Oplever vi samme tendenser på danske universiteter som på amerikanske, hvor ytrings- og åndsfriheden opleves som truet?
  • Hvordan sikres det, at universiteternes nuværende selvregulering af den videnskabelige praksis fungerer, og der ikke forekommer ensretning eller at politik forklædes som videnskab?
  • Er universiteterne indstillet på af egen drift at indføre en dansk version af Chicagoprincipperne i form af en nedskrevet fælles forståelse af ytrings- og forskningsfrihed?
  • Hvad ville fordele og ulemper være ved at indskrive en dansk version af Chicagoprincipperne direkte i universitetsloven?

Læs mere om høringen og tilmeld dig her.

Share.

About Author

Comments are closed.